Airport Lin

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
4 ห้องน้ำ4 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
5,900,000 บาท5,900,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
25,000 เช่ารายเดือน25,000 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
21 ตร.ว.22 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
1 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง
1 ถนน หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ขาย 5,900,000 ฿

เช่า 25,000 ฿ /เดือน

1 ถนน หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ขาย 5,900,000 ฿

เช่า 25,000 ฿ /เดือน

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
4 ห้องน้ำ4 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
5,900,000 บาท5,900,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
25,000 เช่ารายเดือน25,000 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
21 ตร.ว.22 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่