Bangkok Arena

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
2 ห้องน้ำ2 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
2,550,000 บาท2,550,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
38 ตร.ว.38 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
1 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง
บ้านพิบูลย์ทรัพย์ เลียบวารี 27 ถนนเลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพ 10530

ขาย 2,550,000 ฿

บ้านพิบูลย์ทรัพย์ เลียบวารี 27 ถนนเลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพ 10530

ขาย 2,550,000 ฿

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
2 ห้องน้ำ2 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
2,550,000 บาท2,550,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
38 ตร.ว.38 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่