homepro

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ4 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
3,100,000 บาท12,100,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน45,000 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
23 ตร.ว.85 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
2 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง
PPH4+RMP, Soi Mu Ban Nantawan, แขวงประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ขาย 12,000,000 ฿

เช่า 45,000 ฿ /เดือน

PPH4+RMP, Soi Mu Ban Nantawan, แขวงประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ขาย 12,000,000 ฿

เช่า 45,000 ฿ /เดือน

28 139/181 หมู่บ้านอินดี้2 ศรีนครินทร์ ซอยทรัพย์บุญชัย ตำบล บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

ขาย 3,100,000 ฿

28 139/181 หมู่บ้านอินดี้2 ศรีนครินทร์ ซอยทรัพย์บุญชัย ตำบล บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

ขาย 3,100,000 ฿

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ4 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
3,100,000 บาท12,100,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน45,000 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
23 ตร.ว.85 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่