ShabuBomb รัตนาธิเบศร์

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ3 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
7,300,000 บาท7,300,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
55 ตร.ว.56 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
1 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง
289 หมู่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ขาย 7,300,000 ฿

289 หมู่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ขาย 7,300,000 ฿

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
3 ห้องนอน3 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ3 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
7,300,000 บาท7,300,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
55 ตร.ว.56 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่