Vince Hotel

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
32 ห้องนอน32 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
32 ห้องน้ำ32 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
79,000,000 บาท79,000,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
56 ตร.ว.56 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
1 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
32 ห้องนอน32 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
32 ห้องน้ำ32 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
79,000,000 บาท79,000,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
56 ตร.ว.56 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่